Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Envanteri Tablosu (Ek:1) ve

Kamu Hizmet Standartları Tablosu (Ek:2) 

Yan taraftaki dosyalardan erişebilirsiniz.