Meclis Komisyonları

İHTİSAS KOMİSYONLARI

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU
M. Hulusi EKİNCİ Başkan
İsmail KAYA Başkan V.
Recep KILIÇ Üye
Dursun ALBAYRAK Üye
Dursun ALBAYRAK Üye
İMAR KOMİSYONU
Aydın ÇİFT Başkan
Turan ÖZÖN Başkan V.
Ahmet KARA Üye
Adem BOLAT Üye
Vedat YURT Üye
EĞİTİM-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU
Aydın KARMİL Başkan
Ahmet AKGÜN Başkan V.
Rezan KALYONCU Üye
Rahime BİLGİN Üye
Hüseyin ÇAKMAK Üye
HUKUK KOMİSYOSU
Aydın YILMAZ Başkan
Tansu ÇIKIŞ Başkan V.
Apdulkadir ÖZDEMİR Üye
Gazi ÖNER Üye
KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU
Alaettin AKÇAOĞLU Başkan
Metin ANIL Başkan V.
Emrah BAŞTAN Üye
Osman ERÇİN Üye
Refik AYDIN Üye