Tekkeköy Belediyesi | www.tekkekoy.bel.tr
Bize Ulaşın : +90 (362) 256 03 24
Bize Ulaşın:
+90 (362) 256 03 24
Tekkeköy Belediyesi | www.tekkekoy.bel.tr
Menü
Başkanın Özgeçmişi
Başkanın Görevleri
Başkana Mesaj Yolla
Başkanın Görevleri

 

Belediye Başkanının Görevleri

1) BAĞLI BULUNDUĞU KURUM                        : Tekkeköy Belediye Başkanlığı

2)
 SORUMLULUK ALANI                                  :  Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin  temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev
alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

3)
 VEKALET EDECEK SORUMLU                      : Başkan Vekili

4)
 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI           :

 

a-)        Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b-)        Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c-)        Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d-)        Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e-)        Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f- )​        Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g-)        Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h-)        Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i- )        Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j- )        Belediye personelini atamak.

k-)        Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l- )        Şartsız bağışları kabul etmek.

m-)       Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n- )       Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetler ürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.

o- )       Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

Alo Su Zabıta Sağlık İtfaiye
ENVER Enerji Verimliği Derneği Alo 150 - BİMER
Belediye Danışma Hattı
Tekkeköy Belediyesi | www.tekkekoy.bel.tr
Tekkeköy Belediyesi
23 Nisan Mah. Samsun Bulvarı TEKKEKÖY / SAMSUN
Tel: +90 (362) 256 03 24
Faks: +90 (362) 256 00 04
» İletişim Formu » Kroki
Menü Kısayolları
» Ana Sayfa
» Başkan
» Kurumsal
» Sosyal Hizmetler
» Hizmet Standardı
» Bilgi Edinme
» Foto Galeri
» Video Galeri
» Ziyaretçi Defteri
» Tüm Haberler
» Tüm Duyurlar
» Tüm İlanlar
Tekkeköy Belediyesi | www.tekkekoy.bel.tr
Sayfanın tüm tasarım hakları saklıdır. © 2011 Tekkeköy Belediyesi
Kullanım Koşulları | Gizlilik | Erişilebilirlik
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.